Rehabilitacja neurologiczna

To skuteczna forma leczenia pacjentów po udarach i urazach mózgu, ale również w chorobach takich jak:

    » SM (stwardnienie rozsiane),
    » SLA (stwardnienie zanikowe boczne),
    » choroba Parkinsona, choroba Alzheimera,
    » w przypadku innych chorób neurologicznych.

Mózg dorosłego człowieka charakteryzuje się ogromną plastycznością dlatego też jego trening poprzez kompleksową rehabilitację niesie ogromne korzyści w odzyskiwaniu sprawności pacjentów po tzw. incydentach mózgowych. Usprawnianie pacjenta neurologicznego to nie tylko poprawa funkcji ruchowych. Fizjoterapia poza sprawnością fizyczną powinna obejmować sferę psychologiczną, emocjonalną i socjalną. Dlatego ważne jest aby terapia zawierała wszystkie aspekty życia. Ważną rolę w procesie usprawniania odgrywa edukacja pacjenta i jego rodziny bądź opiekunów.

rehabilitacja kraków zielonki rehabilitacja kraków zielonki rehabilitacja kraków zielonki rehabilitacja kraków zielonki